Onderzoek

Een GGD levert een belangrijke bijdrage aan het gezondheidsbeleid van gemeenten. De GGD adviseert de gemeenten over de inhoud, het proces en de effecten van beleid. Belangrijke bouwstenen voor deze adviezen zijn cijfers over de gezondheid van de inwoners.

Gezondheidsmonitor

De Wet Publieke Gezondheid legt de verantwoordelijkheid voor het gezondheidsbeleid bij de gemeenteraad. Gemeenten onderbouwen hun keuzes met cijfers over de gezondheid van hun inwoners. Om de vier jaar verzamelt GGD regio Utrecht gegevens met behulp van de Gezondheidsmonitor. Aanvullend onderzoek of een hogere steekproef (bijvoorbeeld per wijk) zijn mogelijk. De Gezondheidsmonitor bestaat uit vijf deelmonitors:

De kracht van de Gezondheidsmonitor is het systematisch en eenduidig verzamelen van gezondheidsinformatie voor alle gemeenten. Dit maakt vergelijking met landelijke cijfers, regionale cijfers en met andere gemeenten mogelijk. In de Monitorkalender is per doelgroep te vinden wanneer het eerstvolgende monitorenonderzoek wordt uitgevoerd

Dashboard GGDAtlas: Cijfers over gezondheid

Alle resultaten van de Gezondheidsmonitors per gemeente, beschikbare rapportages en achtergrondinformatie vind je op het dashboard GGDAtlas.
Instructievideo gebruik GGDAtlas.

Panel GGD regio Utrecht

Naast de Gezondheidsmonitor voert GGD regio Utrecht ook panelonderzoeken uit onder volwassenen. Voor meer informatie over het panelonderzoek of je aan te melden als lid van het inwonerspanel ga je naar panelggdru.nl.

Gehonoreerde onderzoeksprojecten

Regelmatig doet GGDrU verdiepend onderzoek op terrein van bijvoorbeeld leefstijl, leefomgeving, infectieziekten, seksuele gezondheid en (mentale) gezondheid van de jeugd. GGDrU doet dit onderzoek in samenwerking met bijvoorbeeld gemeenten in regio Utrecht, kennisinstituten, (zorg)professionals en inwoners uit de regio en vraagt hiervoor aanvullende financiering aan bij subsidiegevers zoals ZonMw, RAAK-SIA, NWO et cetera.

Actuele onderzoeken:

Onderzoek in opdracht

Ben je als gemeente of partnerorganisatie geïnteresseerd in onderzoek naar specifieke thema’s of doelgroepen of wil je jouw project evalueren? Neem dan voor meer informatie contact met ons op via: onderzoek@ggdru.nl. Afhankelijk van jouw onderzoeksopdracht zoeken wij hierbij, indien nodig, ook samenwerking met universiteiten, hogescholen, kennisinstituten en/of andere partnerorganisaties.
Diverse rapportages vind je op het dashboard GGDAtlas.

Vragen ten aanzien van onderzoek?

Mocht je specifieke vragen hebben ten aanzien van onderzoek, bijvoorbeeld over wijkcijfers, onderzoek in het sociaal domein of interpretatie van cijfers, neem contact op met de onderzoeker van jouw gemeente:

Maak kennis met de onderzoekers

Benieuwd naar het Team Onderzoekers? Bekijk dan onze contactkaart.