Onderzoek Ontmoeting in de wijk

Onderzoek naar de werkzame elementen in bestaande ontmoetingsplekken voor vrouwen met een niet-westerse migratieachtergrond en tienermeiden.

Ontmoetingsplekken in de wijk, waar bewoners kunnen participeren en elkaar kunnen ontmoeten, dragen bij aan het terugdringen van gezondheidsachterstanden, het versterken van de sociale cohesie én een gezonde fysieke leefomgeving. Dit door ZonMw gehonoreerde onderzoeksproject richt zich op het identificeren van de werkzame elementen in wijkontmoetingsplekken, specifiek voor vrouwen met een niet-westerse migratieachtergrond en tienermeiden (tussen de 12 en 18 jaar). Hoe kunnen ontmoetingsplekken in kwetsbare wijken beter voldoen aan de specifieke behoeftes van deze doelgroepen?  

Een GGD-medewerker aan de telefoon.

Vragen?

Neem contact op met Team Onderzoek via onderzoek@ggdru.nl.

Contact opnemen met Team Onderzoek