Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het footermenu 
Zoeken

Calamiteiten: hulp bij schokkende gebeurtenissen

 

Als er plotseling iets gebeurt dat als schokkend wordt ervaren (een incident), dan kan dat een organisatie uit balans brengen. De GGD organiseert de psychosociale hulpverlening en biedt zo deskundig advies en ondersteuning bij een incident.

De GGD is bereikbaar voor advies en ondersteuning. Tijdens kantooruren verloopt dat via ons team Psychosociale Hulpverlening Jeugd, in de avonden en het weekend via de coördinator Psychosociale Hulpverlening (PSH).

Overlijden op school, ontvoering, vermissing, suïcide, vermoeden van seksueel misbruik of andere situaties

Een plotselinge nare gebeurtenis, een ramp of incident kan het team, de kinderen en de ouders raken. U kunt bij een incident denken aan:

  • Rouw en verlies, doordat een leerling, lid van het team of een ouder plotseling overlijdt;
  • Ontvoering of vermissing van leerling of kind en/of lid van het team;
  • Vermoedens van seksueel misbruik/ seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen de muren
  • Suïcide van een leerling of een teamlid;
  • Andere situaties die het leven in uw organisatie uit balans dreigen te brengen.

Tijdens kantooruren: Team Psychosociale Hulpverlening Jeugd

De jeugdgezondheidszorg van de GGD verzorgt de uitvoering van psychosociale hulpverlening bij incidenten waar kinderen of jeugdigen bij betrokken zijn. Het team PSH Jeugd bestaat uit medewerkers (gedragswetenschappers, artsen en jeugdverpleegkundigen) van GGD regio Utrecht die zijn getraind in het omgaan met incidenten.

Het team PSH Jeugd kan met u meedenken, advies geven of meelezen met eventueel te verzenden brieven aan betrokkenen. Ook kunnen we helpen met het opstellen van een draaiboek. 

Bij een incident kunt u contact opnemen met de GGD. U krijgt dan zo spoedig mogelijk contact met de medewerker die met u kijkt wat er is gebeurd, wat er reeds gedaan is en waar u ondersteuning wenst. Het team PSH Jeugd is dagelijks tijdens kantooruren te bereiken via 033- 460 00 46 of 030-608 60 86. Vraag naar de dienstdoende PSH’er Jeugd. U wordt dan doorverbonden.

Buiten kantooruren: Coördinatie Psychosociale hulpverlening

De GGD is wettelijk verplicht de psychosociale hulpverlening bij rampen en calamiteiten te coördineren, daarom is 24 uur per dag een getrainde medewerker van de GGD beschikbaar en bereikbaar deze coördinerende rol op zich te nemen.
In overleg met u bekijken we welke behoefte er is. Vervolgens bekijken we, afhankelijk van de soort gebeurtenis, met welke partners we de psychosociale hulp kunnen bieden. We werken daarvoor samen met Slachtofferhulp Nederland, GGZ en Maatschappelijk Werk.

In geval van een gebeurtenis waarbij maatschappelijke onrust kan ontstaan buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de Meldkamer Ambulancezorg  via: 030-219 94 11. 

Verdrietkoffers

U kunt ook vragen naar de speciaal hiervoor samengestelde ‘Verdrietkoffers’. Daarin vindt u informatieve boeken, voorleesboeken, les-ideeën, voorbeeldbrieven en nog veel meer. Er zijn verdrietkoffers beschikbaar, u kunt deze koffer(s) lenen bij de GGD.

Handige documenten voor het basisonderwijs

In ons 'Stappenplan bij een plotseling sterfgeval' staat welke stappen u als school kunt nemen als er plotseling iemand overlijdt. U kunt ook de uitgave 'Als een ramp de school treft, Omgaan met calamiteiten in het onderwijs' raadplegen. Hierin staan veel handige voorbeeldbrieven en voorbeelden van een informatiebulletin. U vindt deze in het menu Downloads.

Herdenken en samenkomen in Coronatijd

Indien een incident gebeurt is er vaak behoefte aan samenkomst en herdenken. Vanwege de coronamaatregelen kan dit bemoeilijkt worden. De incidentenpool jeugd heeft inmiddels ervaring in verschillende situaties en denkt graag met betrokkenen mee om een goede en veilige bijeenkomst te organiseren.