Nu Niet Zwanger

Nu Niet Zwanger (NNZ)

Het programma Nu Niet Zwanger ondersteunt mensen in een moeilijke/kwetsbare situatie een bewuste keuze te maken over het moment van hun kinderwens, zodat zij niet onbedoeld zwanger raken. (Zorg)professionals begeleiden cliënten actief. Te beginnen met een eerlijk gesprek over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Zij sluiten daarbij aan bij de dagelijkse leefwereld van de cliënt en verkennen welke vragen, emoties, ideeën en drempels er bestaan. Nu Niet Zwanger is beschikbaar voor de hele regio Utrecht. Het programma is opgenomen in het landelijke programma Kansrijke Start.

Voor wie is Nu Niet Zwanger?

Mannen en vrouwen in de vruchtbare leeftijd in een kwetsbare/complexe situatie waarbij sprake is van (vaak) een combinatie van: 

Hoe werk het?

Proactief en persoonlijk contact, dat is nodig om kinderwens, seksualiteit en de gevolgen van een eventuele zwangerschap bespreekbaar te maken. De professional houdt hierbij rekening met de omstandigheden die deze cliënten kwetsbaar maken; neemt de tijd die nodig is, luistert naar de verhalen en speelt in op hun behoeften. Bij een kinderwens stelt de professional vragen als: ‘Wat zou er voor jou veranderen als je nu een kindje zou krijgen?’ Het is belangrijk dat de keuze voor geschikte anticonceptie vrijwillig en gemotiveerd tot stand komt. Financiële en praktische ondersteuning kan daarbij helpen.

Medewerkers van het team Nu Niet Zwanger ondersteunen professionals bij het aangaan van dit intieme gesprek. Organisaties die met Nu Niet Zwanger aan de slag willen, krijgen training en ondersteuning aangeboden. Het doel is dat professionals zelf in gesprek gaan met hun (kwetsbare) cliënten over hun kinderwens en het toekomstbeeld dat zij daarbij hebben.

Nu Niet Zwanger in de regio Utrecht

Nu Niet Zwanger is beschikbaar voor de hele regio Utrecht. Het programma is opgenomen in het landelijke programma Kansrijke Start. 

Meer informatie en contact 

Wil je meer weten of bespreek je graag de mogelijkheden van dit programma voor je gemeente of organisatie? Neem dan contact op met Lisanne van der Kramer (projectleider) via: lvanderkramer@ggdru.nl of 06-285 279 46.

Mocht je behoefte hebben aan advies over de mogelijkheden voor begeleiding van een cliënt of een cliënt willen aanmelden voor het programma? Neem dan contact op met onze inhoudelijk coördinatoren. Zij zijn bereikbaar via: nnz@ggdru.nl.

Vragen over een cliënt

Heb je vragen over een cliënt? Neem dan vooral contact op met onze inhoudelijk coördinatoren. Zij zijn bereikbaar via nnz@ggdru.nl en via onderstaande contactgegevens van de inhoudelijk coördinatoren:

Klik hier voor de regiokaart van Team Nu Niet Zwanger.

Links

zwangere vrouw die iemand op huisbezoek heeft

Filmpjes

Neem hier even de tijd voor

Eén van de inspiratiesessies tijdens de conferentie ‘Kansrijke Start heeft de toekomst’ van 14 juni 2021 ging over NNZ: Betekenis van het Nu Niet Zwanger programma. In deze sessie vertellen Marcelle Hendrickx en Connie Rijlaarsdam over de resultaten van Nu Niet Zwanger, de positie van Nu Niet Zwanger binnen een kansrijke start-aanpak en de toekomst. Ga naar de Inspiratiesessie